เครื่องเล่นบาร์ปีนป่าย รหัส JJ-16

738
views

ขนาด 520*1250*200 ซม.
ราคา 483,000 บาท
สนามเด็กเล่นสาธารณะ หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพื้นที่เล่นในสวนสาธารณะเช่น โรงเรียน, สถานดูแลเด็ก, สถาบันการศึกษา, ที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว, ร้านอาหาร, รีสอร์ท และสถานพัฒนากิจกรรมนันทนาการ รวมถึงพื้นที่อื่นๆในการใช้พื้นที่สาธารณะ