สนามเด็กเล่นใน อ.สามพราน

2461
views

สนามเด็กเล่นเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและฝึกการเคลื่นไหวของกล้ามเนื้อ กระตุ้นให้เกินความคิดสร้าสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กอยากรู้อยากเห็น รู้จักคิดค้น รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เครื่องเล่นสนามเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว รวมทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สำคัญควรมีผู้ปกครองดูแลไม่ห่างสายตา