วิธีสั่งซื้อสินค้า

2765
views

1.เลือกชมสินค้า
2.สั่งซื้อสินค้า ทาง โทรศัพท์มือถือ , Line
3.ชำระสินค้า ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
4.แจ้งการโอนเงิน ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ , E-mail , Line
5.เลือกวิธีการจัดส่ง
6.รอรับสินค้า
การะรับประกันสินค้า
1.รับประกันสินค้านาน 2 ปี นับตั้งแต่ ติดตั้งเสร็จ
**การรับประกันสินค้าจะรับประกันในกรณีที่สินค้าเกิดจากการชำรุดในการผลิตของโรงงาน
ทางเรา จะเปลี่ยนอะไหล่ หลังจากตรวจสอบสินค้าแล้วขึ้นอยู่กับกรณีต่างๆ เช่น

  • ตัวสินค้าที่มีปัญหาต้องเกิดจากขบวนการผลิตเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน
  • ทางเราจะไม่รับประกันสินค้ากรณีที่เกิดจากการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือจากความประมาทของผู้ใช้โดยไม่ได้รัมัดระวัง