ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

2106
views

ทางเราขอขอบคุณ ลูกค้าที่น่ารัก ที่อุดหนุนเรา ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้เราไปติดตั้งงาน
งานติดตั้งเครื่องเล่นสนาม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น สนามเด็กเล่นโทร.0968163990 ไลน์  JJC8899

สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และเหมาะกับเด็ก อายุ 2 ปีขึ้นไป แต่ถ้าสนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดภัยต่อเด็กถึงแก่ชีวิตและสาเหตุหลักคือ 1.การล้มทับของเครื่องเล่นสนาม เพราะเครื่องเล่นที่ไม่มีการยึดพื้นที่แข็งแรงพอ ทำให้เกิดการโยกเยกและล้มลงทันที
2.การตกลงมาจากที่สูง เกิดการกระแทรกพื้นที่มีความแข็งและเกิดเลือดออกในสมอง เพราะเครื่องเล่นที่สูงไม่มีแผ่นกั้น