ภัยจากสนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอุบัติเหตุได้

2041
views

ภัยจากสนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดอุบัติเหตุได้  ผู้ใหญ่ควรให้ความสนใจ ความสำคัญกับมาตรฐานของเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง สนามเด็กเล่นกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของเด็กๆ จากพื้นที่ว่างเปล่า ควรถูกเติมเต็มให้มีสนามเด็กเล่นในชุมชนเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมรวมกันกับครอบครัว หรือเวลาหลังเลิกเรียน การเห็นเด็กๆมีความสุข สนุกสนานกับเพื่อนๆ ความเป็นเพื่อนของเด็กๆอาจจะเกิดขึ้นนอกเนื่องจากโรงเรียน  เป็นประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม ถ้ามีโอกาสให้เด็กได้เล่น 
วัสดุสนามเด็กเล่นที่ใช้ควรเป็น ของที่มีคุณภาพ การติดตั้งที่แข็งแรง พื้นฐานที่ไม่มีภัยอันตรายกับเด็ก สนามเด็กเล่นที่ดี นอกจากจะได้มาตรฐานแล้ว ยังต้องยึดความปลอดภัยกับเด็กเป็นสำคัญ ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องเล่นเด็กสนามเท่าที่ควร ทำให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจหลายครั้ง เพราะว่าเครื่องเล่นเด็กที่จะส่งเสริมพัฒนาการณ์การเรียนรู้กับกลายเป็นสิ่งใกล้ตัวที่คลาดชีวิตเด็กได้อย่างง่ายใด
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และเหมาะกับเด็ก อายุ 2 ปีขึ้นไป แต่ถ้าสนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดภัยต่อเด็กถึงแก่ชีวิต
สาเหตุหลักคือ 1.การล้มทับของเครื่องเล่นสนาม เพราะเครื่องเล่นที่ไม่มีการยึดพื้นที่แข็งแรงพอ ทำให้เกิดการโยกเยกและล้มลงทันที
                             2.การตกลงมาจากที่สูง เกิดการกระแทรกพื้นที่มีความแข็งและเกิดเลือดออกในสมอง เพราะเครื่องเล่นที่สูงไม่มีแผ่นกั้น

จำหน่ายสนามเด็กเล่นราคาถูก Playgroundthailand